Hakkımızda

Dünya üzerindeki bitkilerin dağılışları ve yaşam ortamlarıyla ilgili bilgilere ulaşmanın bir yolu da herbaryumlardır. Ülkemizde bulunan herbaryumlar genellikle üniversitelerimiz bünyesinde kısıtlı imkânlarla kurulmuş ve çoğu herbaryumda örnek sayısı yetmiş beş binin altındadır. Diğer ülkelerdeki ulusal herbaryumlarda bu sayılar milyonlarla ifade edilmektedir. Türkiye’de de herbaryum çalışmalarını, etkin bir şekilde kullanılabilmesi için kayıt altına alınması ve geniş kapsamlı veri tabanlarının araştırmacıların kullanımına açılması büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda projemiz, 2013 yılından beri aktif olarak çalışan Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Dijital Herbaryum Kataloğunu, TAGEM bünyesinde bulunan enstitü ve çeşitli kurum/kuruluşların herbaryum örnekleri ile genişletilerek ulusal hale getirme amacını taşımaktadır. Bunun yanında;
• Yayında olan web portalımızın yapılacak farkındalık çalışmaları ile kullanımını artırmak,
• Tohum Gen Bankalarımızdaki herbaryum çalışmalarının bir proje altında toplanarak sürekli olmasını sağlamak,
• Mevcut olan web portalının Admin Panelini çok kullanıcı girişini sağlayacak şekilde revize etmek gibi hedefleri de taşımaktadır.

Tarihçe

Türkiye’de bitkisel biyoloji üzerine ilk sistematik çalışmalar 1935-1939 yılları arasında Mirza Gökgöl tarafından başlamıştır.

Tarım bakanlığına ait ilk herbaryum 1972 Ege Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü tarafından açılmıştır. Daha sonra 1988 yılında Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü bünyesinde bir herbaryum kurulmuştur. 2010 yılında ise TTGB bünyesinde modern bir teknolojik alt yapıya sahip bir herbaryum kurulmuş; 1980’li yıllardan bu yana Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü’nde muhafaza edilen örnekler onarılıp düzenlenerek TGB Herbaryumu veri tabanına kaydedilmiştir.

Vizyon & Misyon

Vizyonumuz; Türkiye florasına ait bitki koleksiyonlarını dijital ortamda bilim insanlarının hizmetine sunarak ulusal ya da uluslararası düzeyde araştırmacılara hizmet vermektir.

Misyonumuz; Çağdaş eğitim ve araştırmalar ile ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmacılara hizmet veren, bitki sistematiği ve bitkisel biyoçeşitlilik konularında bilimsel araştırmalara katkıda bulunan, kolay erişilebilir ve Türkiye florasını temsil edebilecek bir dijital herbaryum koleksiyonu oluşturmaktır.