Aktif : 1
  Toplam : 35379
BİTKİSEL BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİMİZ

 

Türkiye bitki genetik kaynakları yönünden çok özel bir konumda bulunmaktadır. Vavilov (1994)’un açıklamış olduğu çeşitlilik ve orijin merkezlerinden Akdeniz ve Yakın Doğu Merkezleri Türkiye’de örtüşmektedir. Bitki  gen kaynakları bakımından da Türkiye dünyanın en  zengin ülkelerinden biridir. J. Harlan’a göre ülkemizde 100’den fazla türün geniş değişim gösterdiği 5 mikro-gen merkezi bulunmaktadır (Demir, 1990). Ilıman kuşakta yer alan Türkiye; jeomorfolojik, topoğrafik ve iklimsel çeşitlilikleri nedeniyle, olağanüstü habitat zenginliğine sahiptir. Bunlara ilave olarak ülkemiz; Avrupa-Sibirya, Akdeniz ve İran-Turan olmak üzere  üç ana floristik bölgenin kesişme noktasında yer almaktadır.

Türkiye aynı zamanda topoğrafya, iklim ve jeomorfolojik yönden geniş çeşitlilik göstermesinin doğal sonucu olarak, habitat tipleri yönünden de zengindir ve bu durum, bitki türlerinin sayısına ve endemizm oranına da yansımıştır.  Ülkemizde 3.778 tanesi endemik olmak üzere toplam 12.006 bitki taksonu bulunmaktadır (Erik and Tarıkahya, 2004). Bu değer tüm Avrupa kıtasının barındırdığı zenginliğe çok yakındır.  

Türkiye'nin flora zenginliği, bitkilerin çeşitli amaçlarla kullanılabilmesi için önemli bir kaynak oluşturmuştur. Ülkemizdeki birçok bitki türü yiyecek, tıbbi, endüstriyel ya da odun hammaddesi amacıyla kullanılmaktadır. Ayrıca  birçok tarımsal bitkinin yabani akrabaları ile geçit formlarına ait gen kaynakları Türkiye'de mevcuttur.

Türkiye, son zamanlardaki olumsuz gelişmelere rağmen, doğal yapısını koruyabilmiş nadir ülkelerden biridir. Birçok ülkede, özel önlemlerle yapay olarak varlığını sürdürebilen pek çok canlı türü, bugün Anadolu’da yaban yaşamını tüm güzelliği ve doğallığı ile sürdürmektedir.

Anadolu tarihi boyunca Avrupa, Asya ve Afrika kültürlerinin kesişim noktasında yer almıştır. Toplulukların ve kültürlerin göçleri, bölgede halen yetiştiriciliği yapılan ürünlerin çeşitlilik zenginliğine büyük katkılar sağlamıştır. Açıklanan bu özelliklerin doğal sonucu olarak, Türkiye bitki türleri bakımından da çok zengindir. Türkiye birçok kültür bitkinin (buğday, arpa, mercimek, nohut, elma, armut, kiraz, Antep fıstığı, kestane gibi) gen ve çeşitlilik merkezi durumundadır.

Türkiye’nin gen ve orijin merkezi olduğu bazı kültür bitkileri şöylece sıralanabilir: Triticum, Hordeum, Secale, Avena, Linum, Allium, Cicer, Lens, Pisum, Medicago ve Vicia. Türkiye’de buğdayın  (Triticum ve Aegilops) 25, arpanın (Hordeum) 8, çavdarın (Secale) 5 ve yulafın (Avena) da 8 adet yabani akrabası vardır. Türkiye yemeklik tane baklagiller ve yem bitkilerini yabani akrabaları bakımından da zengindir. Mercimeğin (Lens) 4, nohutun (Cicer) 10, üçgülün (Trifolium) 11 tanesi endemik olmak üzere  104, yoncanın (Medicago) 34, korunganın (Onobrychis) 42, fiğin (Vicia) 6 tanesi endemik olmak üzere 60 türü ülkemizde bulunmaktadır (Açıkgöz ve ark., 1998). Türkiye aynı zamanda Amygdalus spp., Cucumis melo, C. sativus, Cucurbita moshata, C. pepo, Malus spp., Pistachio spp., Prunus spp., Pyrus spp. ve Vitis vinifera  türlerinin mikro gen merkezidir

 

HERBARYUM ÇALIŞMALARIMIZ

22 Mayıs 2013 tarihinde çalışmalarına başladığımız Dijital Herbaryum Projemiz 20.09.2013 tarihi ile yayına girmiştir.

20.09.2013

KURUTULMUŞ BİTKİ MÜZEMİZ BİLİME HİZMET EDİYOR

Bilimsel çalışmalarda kullanılmak üzere ait olduğu bölgelerden toplanan bitkiler, kurutularak saklandıkları herbaryumlarda bilimsel çalışmalara kaynak oluyor. "Kurutulmuş Bitki Müzeleri" olarak da adlandırılan herbaryumlar Türkiye'nin bitki çeşitliliğini araştırmacıların hizmetine sunulması amacıyla TAGEM tarafından geliştirilmiştir.
 
20.09.2013
Web Sitemizi Beğendiniz Mi?